[Bloc]

Comunicat de Glosas davant la situació provocada pel Covid-19.

març, 2020

En relació amb el Real Decret 463/2020 pel que es declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel CVID-19, així com per l’Acord de la Comissió Permanent del CGPJ i la resolució del Secretari d’Estat de Justícia sobre els serveis essencials a l’Administració de Justícia, tots ells de data 14/03/20, des de “Glosas, Defensa penal” informem dels següents aspectes que són d’interès per als nostres clients:

  1. Suspensió dels terminis processals. Es suspenen i interrompen els terminis previstos a les lleis processals per a tots els ordenaments jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència el R.D 463/2020. Tot això amb certes excepcions en matèria penal i en la resta d’ordenaments jurisdiccionals, de les que informaríem, cas per cas, als nostres clients.
  2. Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat. Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i drets quedaran suspesos durant el període de vigència de l’Estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptin.
  3. Suspensió de totes les actuacions judicials programades i dels terminis processals que l’esmentada decisió comporta, llevat dels supòsits de serveis essencials. Això inclou la suspensió de vistes, declaracions i altres compareixences assenyalades, de moment, fins al 29 de març de 2020.

Per a qualsevol consulta, els membres del nostre equip us atendrem amb normalitat a través de les diferents vies de contacte de les que disposeu i que consten a la nostra web.