Slide Assessorem, representem i defensem als nostres clients, tant en processos judicials, com en Dret penal preventiu.
[ ÀREES D'ACTUACIÓ ]

Dret penal preventiu i responsabilitat penal de les persones jurídiques

A partir de les darreres reformes legislatives, les empreses poden veure’s immerses en un procediment penal i respondre pels delictes que es cometin en la seva organització.

La Llei 5/2010 (de 22 de juny) va adoptar per primera vegada un model de Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques, introduint l’article 31 bis al Codi Penal, reforma que va ser complementada per la posterior Llei Orgànica 1/2015 (de 30 de març).

Aquest nou escenari normatiu posa a les empreses en el centre d’atenció del sistema penal i els hi imposa determinats deures en relació a la prevenció d’activitats delictives que puguin cometre’s en la seva estructura empresarial.

Per això, el sentit que defineix als Programes o Models de Compliment Normatiu és la seva funció doblement preventiva:

a] Dificultar, tant com sigui possible, la comissió de delictes a l’empresa.

b] Evitar que, aquells delictes que igualment es cometin, no puguin ser imputats a la pròpia Persona Jurídica.